This is default featured slide 1 title

หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ทองคำ กรุ๊ป จำกัด

เราเป็นบริษัทวิจัยตลาดที่มีความเชียวชาญมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีซึ่งเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาด เรายินดีให้บริการกับลูกค้าทุกกลุ่มสินค้าและทุกประเภทงานเช่น งาน Random ,Intercept ,B2B

บริษัท ทองคำ กรุ๊ป จำกัด

เริ่มดำเนินกิจการวิจัยทางการตลาดเดือน มิถุนายน 2558 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยมากกว่า 10 ปี ให้บริการแก่ลูกค้าทางด้านการเก็บข้อมูลทั่วไป

นโบบายของบริษัทฯ

ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามขั้นตอน มีการเก็บข้อมูลอย่างถูกวิธี รวดเร็วพร้อมควบคุมคุณภาพ

แหล่งที่มาของเงินทุน

รับจ้างเก็บข้อมูลให้กับบริษัททั่วไป โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Random,Intercept,B2Bฯลฯ) โทรศัพท์สัมภาษณ์ จัดการทางไปรษณีย์