This is default featured slide 1 title

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทองคำ กรุ๊ป จำกัด

เริ่มดำเนินกิจการวิจัยทางการตลาด มิถุนายน 2558โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยมากกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการกับลูกค้าหรือบริษัทวิจัยตลาดที่ต้องการทีมสนับสนุนการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น

นโยบายของบริษัทฯ

รวบรวมข้อมูลให้ลูกค้าทั่วไป เก็บข้อมูลรวดเร็ว ถูกวิธี ส่งข้อมูลพร้อมคุณภาพ